Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8062 93aa 500
Theo Gosselin for OSPHILIA
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viammkmpl mmkmpl
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny vianowaay nowaay
(…)…rozumiem kobietę, która oddaje się z miłości albo sprzedaje się z nędzy. Ale na zrozumienie tej duchowej prostytucji, którą prowadzi się bez potrzeby, na zimno, przy zachowaniu pozorów cnoty, na to już brakuje mi zmysłu.
— Idealny, Wokulski
Reposted fromblackdrama blackdrama viammkmpl mmkmpl
Czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromkonwalia konwalia viammkmpl mmkmpl
Kto, kiedy i gdzie powiedział, kto, kiedy i gdzie napisał, że ja jestem od normalnego życia?
— Pilch, "Pod mocnym aniołem"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viammkmpl mmkmpl
Znowu śpię po kilkanaście godzin na dobę i jedyne na co mnie stać po wygrzebaniu się spod kołdry to zrobienie herbaty. Jem byle co albo wcale nie jem, chodzę któryś dzień w tym samym a lakier już prawie cały odprysł z paznokci. Nie wiem co ze sobą zrobić jak już wstanę, więc snuje się po domu szukając jakiegoś punktu zaczepienia. Odpalam tv jednak zaraz wyłączam, bo byle dziecko w reklamie doprowadza mnie do łez. [...] Więc kiedy już zaliczę moją dzienną dawkę ruchu - w przybliżeniu trzy i pół minuty - wracam do łóżka żeby znowu wyłączyć się chociaż na te kilka godzin. Bartosz mówi, że spać to tak jakby trochę umrzeć. Bardzo podoba mi się ten punkt widzenia.
— bo luty
Reposted fromgooseberry gooseberry viammkmpl mmkmpl
Pamiętam że u Ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie
— Mela Koteluk "Żurawie origami"
Reposted fromcytaty cytaty viammkmpl mmkmpl
I chyba pada, i chyba jest rano
I myślę że chyba nic się nie stało
— dzień i noc . pezet
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viammkmpl mmkmpl
9381 660f 500
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viammkmpl mmkmpl
Z ludźmi wiąże Cię nic więcej niż tylko momenty.
Reposted fromorchis orchis viammkmpl mmkmpl
3336 3905 500
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viammkmpl mmkmpl
Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne , nie możesz zobaczyć niczego
Reposted frommmkmpl mmkmpl
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viammkmpl mmkmpl
8974 8c2e
Reposted fromxalchemic xalchemic viammkmpl mmkmpl
Jedyna moja rada na ludzi to się z nich śmiać.
— Nelle Harper Lee
Reposted fromcytaty cytaty viammkmpl mmkmpl
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viammkmpl mmkmpl
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viammkmpl mmkmpl
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viammkmpl mmkmpl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl